İÇERİK PAZARLAMASI NEDİR?

İçerik pazarlaması ile önceden belirlenmiş bir hedef kitleye istenilen mesaj rahatlıkla verilebilir. İçerik pazarlamasında önemli olan içeriğin tutarlı ve anlaşılır olmasıdır. Mesaj verildikten sonra müşteri hareketlenmesi elde edilerek sonuca yaklaşılır. Firmalar artık geleneksel pazarlama yöntemlerinden çok modern ve yenilikçi araçlar kullanmaktadır. Bu yüzden tercih ettikleri yöntemlerden biri de içerik pazarlamasıdır. İçerik pazarlamasının içeriği değerli ve sürekli olmalıdır. Amaç ise içerik yolu ile ulaşılan müşterilerle markayı bir arada tutmaktır.

İÇERİK PAZARLAMASI NASIL YAPILIR? İLK ADIM: HEDEF BELİRLEMEK

İçerik pazarlamasında da geleneksel pazarlama gibi öncelikli adım hedef belirlemek olmalıdır. Şirketin misyon ve vizyonuna uygun belirlenmiş bir hedef içerik pazarlaması için oldukça önemlidir. Hedef kitle belirlemede birçok yöntem kullanılmaktadır. Bunun için mevcut müşterilerden faydalanıldığı gibi müşteri olması istenilen kitlede baz alınabilir. Hedef kitle belirlemek için kullanılması gerekli yöntemlerin başında yapılan analiz ve istatistikler gelir. Bu şekilde yapılan bir çalışmadan sonra sonuçlar daha kesin ve güvenilir olacaktır. İkinci önemli adım hedef kitleyi tanımaktır. Hedef kitleyi tanıyıp hedef kitlenin ihtiyaçlarını, isteklerini ve özelliklerini belirlemek markayı pazarlama için bir adım öne taşıyacaktır.

İKİNCİ ADIM: STRATEJİ OLUŞTUR

Her işte olduğu gibi içerik pazarlamasında da iyi bir strateji belirlenmelidir. Hedef kitleyi etkileyecek ve harekete geçirecek mesajlar oluşturulmalıdır. Bu mesajların hepsi şirkete ve amaçlara uygun olmalıdır. Strateji belirlerken en uygun platformlar belirlenmelidir. Tüm platformlarda azda olsa görünmek yerine hedef kitlenize uygun bir platformda sıklıkla görünmek markayı amacına yaklaştıran bir çözüm olacaktır. Oluşturulan strateji ile yola çıkmadan önce yedek planlar ve yedek çözümler de üretilmelidir. Bir diğer önemli madde ise bütçeyi de herhangi bir sıkıntıya karşı kontrollü bir şekilde yönetmektir. Böylece bir aksilik çıkması durumunda hiçbir sıkıntı yaşamadan hedeflenen sonuca ulaşılabilir. Öncelikli olarak hedef kitlenize sunacağınız içerik belirlenmelidir. İçeriğin müşteriye ulaşması dikkat çekici bir içerik ile başlar. Müşterinin dikkati çekildikten sonra mesaj belirlenmelidir.İçerik için önemli maddeler konusu ve iletmek istediği mesajdır. Verilecek mesaj net olmalı ve sade bir kullanılmalıdır. Müşteri içeriğe ulaştığı zaman kafası karışmamalıdır. Samimiyette içerik için bir diğer önemli unsurdur. Samimi ve net bir mesaj müşterinin firmaya güven duymasını sağlar.İçeriklerin zamanları da mesajı etkili bir şekilde iletmede etkili rol oynar. Bu yüzden konu ve hedef kitleye uygun olan zaman aralıkları belirlenmeli ve zaman aralıklarına uyulmalıdır. Belirlenen zaman aralıkları sürekli olmalı ama müşteriye de bıktırmamalıdır.Tüm bu maddeler belirlenir ve detaylı bir içerik planlaması yapılır. Planlamadan sonra başarıyı arttırmak için ölçümler yapılmalıdır. İçerikler için yapılan ölçümler yeni içerikler içinde büyük önem taşımaktadır. Düzenli yapılan ölçümler; yayınlanan içeriklerin hangisinin daha verimli ve etkin olduğunu ortaya çıkarır. İçerik pazarlaması için dijital araçları doğru seçmek ve doğru kullanmak gereklidir. Dijital araçlardan elde edilen ölçüm ve raporlar ile gelecekte hazırlanacak içeriklerin iyileştirmeleri ve planlamaları yapılır.

İÇERİK PAZARLAMASINDA SOSYAL MEDYA NASIL KULLANILIR?

Günlük hayatta internet ve sosyal medyanın yoğun bir şekilde kullanılması pazarlamanın da yönünü sosyal medyaya çevirmiştir. İçerikleri firmanın web sitesi ve bloglarında yayınlamak önemli bir adımdır ama yeterli değildir. Firmalar sosyal medyada çok fazla sayıda insana ulaşma avantajını kullanmalıdır. Hedef kitleyi etkilemek ve markayla bağ kurmasını sağlamak için içerik pazarlamasında sosyal medyaya da yer vermek gerekir. Sosyal medyayla müşterilere en uygun zaman dilimde ulaşabilir ve onların firmaya ulaşmasını sağlanabilir. Böylece hedef kitlenin güveni kazanılır. Doğru stratejilerle belirlenmiş içerikler ile de firmanın saygınlığı kazanılmış olur.